0903235627Hotline: 0938701029 - 0984.507.130

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn trở thành đối tác thương mại tin cậy hàng đầu về chất lượng sản phẩm cung cấp và các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực PCCC tại thị trường Việt Nam
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trờ thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực PCCC tại Việt Nam, một tổ chức giàu mạnh, làm khách hàng hài lòng, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

Sứ mệnh

Góp phần bảo vệ và gìn giữ sự an toàn, hạnh phúc của cộng đồng thông qua việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn nhất, hiện đại nhất và chất lượng tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

1. Làm khách hàng hài lòng. Tận tụy với khách hàng. Luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng, vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

2. Con người là nòng cốt. Tôn trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển tối đa tài năng và đóng góp cho Công ty. Mọi thành viên được đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần.

3. Chất lượng tốt nhất. Đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mỗi sản phẩm, dịch vụ, trong mỗi việc làm của từng cá nhân.

4. Đề cao đạo đức kinh doanh. Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

zalo-img.png